BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII / 118 / 2002

z dnia: 10 października 2002 r.
w sprawie: Nabycia odpłatnego na rzecz gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej nie zabudowanej z zasobu nieruchomości Powiatu Pisz.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej nie zabudowanej ozn. nr geod. 227/30, o pow. 0,4528 ha, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. 11-tego Listopada, z zasobu nieruchomości Powiatu Pisz.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.*

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* obwieszczenie rozplakatowano dnia 17 października 2002 roku.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 12:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1154 razy