BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII / 116 / 2002

z dnia: 10 października 2002 r.
w sprawie: Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida, na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskiego z siedzibą w Rucianem-Nidzie.
§ 1


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w związku z art. 13, ust. 1 i art. 37, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1.800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 2


Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionych:
- ozn. nr geod. 154/5, o pow. 1.561 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej, ujawnionej w księdze wieczystej KW 13033,
- ozn. nr geod. 540, o pow. 599 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Białe Osiedle, ujawnionej w księdze wieczystej KW 12960,
- udziału wielkości 1090,5/3271,5 części w nieruchomości zabudowanej blokiem mieszkalnym nr 7, ozn. nr. Geod. 229/59, o pow. 811m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, ujawnionej w księdze wieczystej KW 12029,
na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskiego z siedzibą w Rucianem-Nidzie, niżej wymienione:
- ozn. nr geod. 3095/4, o pow. 0,40 ha, położonej w Rucianem-Nidzie,
- ozn. nr geod. 3107/10, o pow. 0,6117 ha, położonej w Rucianem-Nidzie,
- ozn. nr geod. 3121/2, o pow. 0,2263 ha, położonej w Rucianem-Nidzie,
- ozn. nr geod. 3121/3, o pow. 0,0165 ha, położonej w Rucianem-Nidzie,
- ozn. nr geod. 3095/6, o pow. 0,2127 ha, położonej w Rucianem-Nidzie,
- ozn. nr geod. 3097/3, o pow. 0,3706 ha, położonej w Rucianem-Nidzie,
- ozn. nr geod. 3175/2, o pow. 0,1199 ha, położonej w Rucianem-Nidzie,
- ozn. nr geod. 3117/5, o pow. 0,3851 ha, położonej w Krzyżach

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.*

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* obwieszczenie rozplakatowano dnia 17 października 2002 roku.
* mapy pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 12:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1205 razy