BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII /101 /2002

z dnia: 10 października 2002
w sprawie: Korzystania i zarządzania przez Radę Sołecką wsi Wygryny nieruchomością gruntową zabudowaną, stanowiącą własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 7 i art. 48, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na korzystanie i zarządzaniu przez czas nie określony, nieruchomością gruntową zabudowaną, stanowiącą własność gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 141/8, o pow. 660m², położoną w Wygranych, przez Radę Sołecką wsi Wygryny.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu *.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* obwieszczenie rozplakatowano dnia 17 października 2002 roku.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 12:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1199 razy