BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII /100 /2002

z dnia: 10 października 2002
w sprawie: Korzystania i zarządzania przez Radę Sołecką wsi Wygryny nieruchomością gruntową zabudowaną, stanowiącą własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1591, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) i art. 21, ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 7, poz. 747) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 12:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1183 razy