BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII / 98 / 2002

z dnia: 19 września 2002 r.
w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2000 roku – Dz. U. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676/ Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, ozn. nr geod. 14/5, o pow. 900 m2, położonej w Iznocie, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Antoni Wróblewskix/ obwieszczenie rozplakatowania dnia 26 września 2002 roku
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 13:45
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1716 razy