BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI / 92 / 2002

z dnia: 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie: podziału miasta i gminy na obwody głosowania.
Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 i art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001r. Nr 45, poz. 479, Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na obwody głosowania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XXII / 58 / 00 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30 czerwca 2000 r. W sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 cze 2010 09:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1167 razy