BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV / 74 / 2002

z dnia: 28 czerwca 2002r.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie do wydawania decyzji administracyjnych.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXIV / 37 / 92 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 grudnia 1992 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2010 13:05
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1199 razy