BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV / 64 / 2002

z dnia: 28 czerwca 2002r.
w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 20 lat, na część działki ozn. nr geod. 124/3, o pow. 300 m², położonej w Krzyżach, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida będącej w użytkowaniu Spółdzielni Transportu Mleczarskiego „TRANSMLECZ” w Olsztynie) pomiędzy Spółdzielnią Transportu Mleczarskiego „TRANSMLECZ” z siedzibą w Olsztynie ul. 11-go listopada 5 a Polską Telefonią Komórkową – „CENTERTEL” z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A, z przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia. *

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 5 lipca 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2010 12:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1199 razy