BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII /54 /2002

z dnia: 30 kwietnia 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej niezabudowanej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

& 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozn. nr geod. 209/2, o pow. 0,09 ha, położonej w Wygranych.

& 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 10 maja 2002r.
* mapy pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 cze 2010 14:27
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1781 razy