BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/22/2004

z dnia: 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Ełku Wydział pracy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 107 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym, większością głosów na ławnika do Sądu Rejonowego Rejonowego Ełku Wydział pracy została wybrana Pani Anna Walczyńska.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. * .


* - rozplakatowano dnia 04 maja 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 09:59
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2043 razy