BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII /33 /2002

z dnia: 30 kwietnia 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej, między gminą Ruciane-Nida a Panią Józefą Matysiak zam. 50-533 Wrocław ul. Przestrzenna 29/4.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 13, ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

& 1

Wyraża się zgodę na zamianę działki ozn. nr geod. 226/32, o pow. 328m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida na działkę ozn. nr geod. 226/20, o pow. 748m², położoną w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej, stanowiącej własność Pani Józefy Matysiak córki Aleksandra i Józefy zam. Wrocław ul. Przestrzenna 29/4.

& 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 10 maja 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 cze 2010 14:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1758 razy