BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/21/2004

z dnia: 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym, radni Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie udzielili absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 09:59
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2138 razy