BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII /29 /2002

z dnia: 30 kwietnia 2002r.
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Miejskiego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

& 1

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym, radni Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie udzielili absolutorium dla Zarządu Miejskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2001 rok.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiData dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 cze 2010 14:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1253 razy