BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/33/2010

z dnia: 27 maja 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 82.542,10 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 82.542,10 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
852-85295 § 2030
90 172,00
14 919,00
-
105 091,00
010-01095 § 2010
-
54 399,10
-
54 399,10
751-75107 § 2010
-
13 224,00
-
13 224,00
RAZEM:
90 172,00
82 542,10
-
172 714,10

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
852-85295 § 3110
160 917,00
14 919,00
-
175 836,00
010-01095 § 4430
-
53 332,45
-
53 332,45
010-01095 § 4170
-
1 066,65
-
1 066,65
751-75107 § 4410
-
4 000,00
-
4 000,00
751-75107 § 4210
-
4 000,00
-
4 000,00
751-75107 § 4300
-
5 224,00
-
5 224,00
RAZEM:
160 917,00
82 542,10
-
243 459,10

§ 2

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 27.978.077,89 zł
2. Plan wydatków ogółem 33.780.491,79 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Dietmar Georg Lange

* - rozplakatowano dnia 01 czerwca 2010r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 cze 2010 13:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1288 razy