BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/39/2010

z dnia: z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 208, o pow. 821 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej, stanowiącej własnośc Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst - Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 208, o pow. 821 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida , ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:
1. w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej - 90%.
2. w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży
przedmiotowej nieruchomości gruntowej - 80%.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Dietmar Georg Lange

x/ Rozplakatowano dnia 1 czerwca 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 cze 2010 12:43
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1273 razy