BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/35/2010

z dnia: 27 maja 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2, usytuowany w budynku wielolokalowym nr 40 w Gałkowie wraz z udziałem wielkości 4260/10000 części w gruncie, ozn. nr geod. 161/13, o pow. 1.408 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13.ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze baprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2, usytuowany w budynku wielolokalowym nr 40 w Gałkowie wraz z udziałem wielkości 4260/10000 części w gruncie, ozn. nr geod. 161/13, o pow. 1.408 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Dietmar Georg Lange


x/ Rozplakatowano dnia 1 czerwca 2010r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 cze 2010 12:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1834 razy