BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/20/2002

z dnia: 27 marca 2002r.
w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Wejsunach.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 10 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie, uchwala co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Olsztynie likwiduję się z dniem 31 sierpnia 2002r. Szkołę Podstawową w Wejsunach.

§ 2

Na bazie Szkoły Podstawowej w Wejsunach tworzy się filię Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie o klasach I – VI.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w żucie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

*rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 maj 2010 13:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1283 razy