BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/19/2002

z dnia: 27 marca 2002r.
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr. 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 września 2002r. zespół szkół publicznych o nazwie „Zespół Szkół Samorządowych” zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

W skład „Zespołu” wchodzą:
- Publiczne Gimnazjum w Rucianem-Nidzie,
- Liceum Ogólnokształcące.

§ 3

Organizację „Zespołu” określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

*/ rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2002r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 maj 2010 13:10
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1291 razy