BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/18/2002

z dnia: 27 marca 2002r.
w sprawie: założenia i organizacji Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 5, ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996R. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz porozumienia z dnia 25 lutego 2002r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiaty Pisz a Zarządem Miejskim w Rucianem-Nidzie, Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 września 2002r.Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego zwane dalej „Liceum”.

§ 2

Organem prowadzącym, Liceum jest miasto i gmina Ruciane-Nida.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

*/ rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 maj 2010 12:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1246 razy