BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/26/2010

z dnia: 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, ozn. nr geod. 80/7, o pow. 20 m2 i ozn. nr geod. 80/3, o pow. 80 m2, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 80/2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Langex/Obwieszczenie rozplakatowano dnia 6 maja 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 maj 2010 10:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1202 razy