BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/7/2002

z dnia: 19 lutego 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jednolity tekst w Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, ozn. Nr geod. 229/266, o pow. 20 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia*

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

*rozplakatowano dnia 23 lutego 2002r.
- mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 kwi 2010 11:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1736 razy