BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/6/2002

z dnia: 19 lutego 2002r.
w sprawie: przekazania Gminie Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 mają 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnych i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991r. Nr 34, poz. 151, z 1992r. Nr 6, poz. 20, z 1993r. Nr 40, poz. 180, z 1994r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz 285, z 1996r. Nr 23, poz 102 i Nr 65, poz. 285 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wnosi się o przekazanie na własność Gminie Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, ozn. Nr geod. 194/1, o pow. 391 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Żeglarskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia*

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 23 lutego 2002r.
- mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 kwi 2010 11:43
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1213 razy