BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/14/2010

z dnia: 25 lutego 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie boiska wiejskiego w Wygrynach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 710 do 719 Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne użyczenie boiska wiejskiego w Wygrynach, zlokalizowanego na działce ozn. nr geod. 141/13, o pow. 2.868m 2 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wygryn na okres 7 lat.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 4 marca 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2010 09:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1718 razy