BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/14/2004

z dnia: 16 marca 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 64, poz. 558, Nr 113, poz. 984 ) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. nr 46, poz. 543, zm. 2001 r. Nr 129, poz. 1447, nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676)Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat, budynku użytkowego o powierzchni 968 m2, położonego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 396 w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 1, z przeznaczeniem na Przychodnię Zdrowia.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:00
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2193 razy