BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/6/2004

z dnia: 30 stycznia 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego dla radnej Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie
Na podstawie art. 25 ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Nie wyraża się zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego umowy o pracę zawartej z radną Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie Panią Dorotą Żukowiec w części dotyczącej stanowiska inspektora (1/2 etatu) w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego Powiatowego Piszu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:02
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2169 razy