BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/5/2004

z dnia: 30 stycznia 2004 r.
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Ruciane-Nida do programu „Ochrony wód powierzchniowych zlewni rzeki Krutyni przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Miasto i Gmina Ruciane-Nida przystępuje do programu „Ochrony wód powierzchniowych w zlewni rzeki Krutyni przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi”, obejmującego: gminę wiejską Dźwierzuty, gminę wiejską Mrągowo, gminę wiejską Piecki, gminę miejsko-wiejską Ruciane-Nida, gminę wiejską Sorkwity, gminę wiejską Świętajno.


§ 2

Realizacja programu będzie miała na celu prawidłową i zgodną ze standardami Unii Europejskiej gospodarkę ściekową w zlewni rzeki Krutyni.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:02
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1511 razy