BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 07 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                                            (tj.: Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r, poz.583 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy ustalonego Zarządzeniem Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy, wprowadza się następujące zmiany:

- dotychczasowy załącznik Nr 1 w § 1 dotyczący ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ruciane-Nida

                                                                                                                                           /-/ Piotr Ryszard Feliński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 cze 2022 12:13
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 231 razy