BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/493/2022

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o  powierzchni 2300 m², ozn. nr geodezyjnym 271/2, położonej w obr. geod. Ukta, gmina Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00013285/9.
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 cze 2022 10:14
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 147 razy