BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/116/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 2, 3 i 4 zlokalizowanych w budynku mieszkalnym nr 6 wraz z odpowiednim udziałem w gruncie związanym z poszczególnymi lokalami, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity – Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 2, 3 i 4 mieszczącymi się w budynku mieszkaniowym oznaczonym numerem 6 wraz z odpowiedniej wielkości udziałem w gruncie związanym z poszczególnymi lokalami mieszkalnymi, ozn. nr geod. 30/4, o pow. 33 m², 30/5, o pow. 176 m², ozn. nr geod. 30/6, o pow. 10m², ozn. nr geod.30/7, o pow. 609 m², ozn. nr geod. 30/8, o pow.603 m² poł. w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 19:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1221 razy