BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIIII/421/2021

z dnia: 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust.  2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków, zaplanowanych w budżecie na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2021 14:02
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 149 razy