BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII/418/2021

z dnia: 15 grudnia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.)  - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu (pomieszczenia biurowego) o pow. 10m² zapewniającego wykonywanie zastępczej obsługi kasowej, stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida, położonego  na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, przy Al. Wczasów 4, w Rucianem-Nidzie, działka oznaczona nr geod. 133/3 o pow. 0,2742 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą OL1P/00013033/8 na okres do 3 lat.   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2021 07:57
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 153 razy