BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII/413/2021

z dnia: 15 grudnia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Riuciane-Nida.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę  na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, oznaczonej nr 290/1 o pow. 10 m² , położonej w Rucianem-Nidzie. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2021 07:56
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 149 razy