BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/402/2021

z dnia: 29 listopada 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1,oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku nr 6 przy Alei Wczasów w Rucianem-Nidzie wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz  z udziałem w gruncie, ozn. nr geod. 136, o pow. 983 m² dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00022345/1 i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2021 13:12
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 265 razy