BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/370/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372  z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Piskiego - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Zalicza się do kategorii dróg gminnych niżej wymienione drogi wewnętrzne:
1. ul. Leśna w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działkach ewidencyjnych nr 522/4, 3121/2, obręb Ruciane-Nida,
2. ul. Urocza w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działce ewidencyjnej nr 17/9, obręb Ruciane-Nida,
3. ul. Lipowa w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działkach ewidencyjnych nr 192/366, 192/264, 192/306, 192/267, obręb Ruciane-Nida,
4. ul. Pustułki w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działce ewidencyjnej nr 705, obręb Ruciane-Nida,
5. ul. Bielika w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działce ewidencyjnej nr 706, obręb Ruciane-Nida,
6. ul. Kasztanowa w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działkach ewidencyjnych nr 607/1, 607/3 i 226/48, obręb Ruciane-Nida,
7. ul. Klonowa w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działce ewidencyjnej nr 556/1, obręb Ruciane-Nida,
8. ul. Krótka w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działce ewidencyjnej nr 290/1, obręb Ruciane-Nida,
9. ul. Cicha w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działce ewidencyjnej nr 3107/15, obręb Ruciane-Nida,
10. W miejscowości Wygryny przebiegającą od drogi powiatowej nr 1783N po działce ewidencyjnej nr 52/1, obręb Wygryny,
11. W miejscowości Wygryny przebiegającej od drogi powiatowej nr 1783N po działkach ewidencyjnych nr 76, 126, obręb Wygryny,
12. W miejscowości Wygryny przebiegającą od drogi wojewódzkiej nr 610 do drogi powiatowej nr 1783N po działkach ewidencyjnych 23/2, 41/1, obręb Wygryny
13. W miejscowości Wygryny od drogi gminnej 172007N przebiegająca po działce ewidencyjnej nr 126 obręb Wygryny,
14. W miejscowości Śwignajno Małe przebiegającą od drogi wojewódzkiej nr 610 po działkach ewidencyjnych nr 24, 11, obręb Śwignajno,
15. W miejscowości Ładne Pole przebiegająca od drogi wojewódzkiej 610 po działce ewidencyjnej nr 140, obręb Śwignajno,
16. Od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Osiniak-Piotrowo przebiegającej po działkach ewidencyjnych nr 119/1, 141, 158 obręb Osiniak i 3117/5 obręb Krzyże,
17. W miejscowości Onufryjewo przebiegająca od drogi powiatowej nr 1777N po działkach ewidencyjnych nr 63/10, 78, 104, 89, 90, obręb Onufryjewo,
18. Od drogi wojewódzkiej nr 609 do miejscowości Kadzidłowo przebiegającej po działkach ewidencyjnych nr 50, 62, 307/2, 282/2, obręb Ukta,
19. Od drogi powiatowej nr 1642N do miejscowości Majdan przebiegająca po działkach ewidencyjnych nr 219 i 220 obręb Wojnowo,
20. W miejscowości Ukta od drogi wojewódzkiej nr 610 do drogi gminnej nr 172003N przebiegającą po działkach ewidencyjnych nr 371 obręb Ukta i 40/3 obręb Zameczek,
21. W miejscowości Głodowo od drogi powiatowej nr 1646N przebiegająca po działce ewidencyjnej nr 148, obręb Niedźwiedzi Róg.
22. W miejscowości Krzyże przebiegającą po działkach ewidencyjnych nr 27/1, 76/1, 96, obręb Krzyże
23. Krzyże - Karwica  przebiegająca po działkach ewidencyjnych nr 1619/4 obręb Krzyże, nr 70/1 i 70/2 obręb Karwica.
§ 2.  Przebieg dróg, o których mowa w § 1 został określony na mapach stanowiących załączniki graficzne od nr 1 do nr 23 do niniejszej uchwały.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 14:46
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 224 razy