BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/368/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki ozn. nr geodezyjnym 93/1 - nieruchomość gruntową niezabudowaną, ozn nr geodezyjnym 94/19 o powierzchni 115 m² położoną w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00013031/4.
2. Sprzedaż nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 94/19 ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 93/1, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 14:42
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 374 razy