BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/359/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 5d ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j.: Dz. U. z 2021r., poz. 716) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Ustala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, który sanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 13:43
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 237 razy