BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/351/2021

z dnia: 28 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o  powierzchni 2189 m², ozn. nr geodezyjnym 182, położonej w obr. geod. Osianiak, gmina Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00013034/5. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2021 12:26
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 423 razy