BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/348/2021

z dnia: 28 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie  przez Gminę Ruciane – Nida, Gminę Biała Piska, Gminę Miejską Szczytno, Gminę Jedwabno, Gminę Wielbark, Gminę Dźwierzuty, Gminę Rozogi, Gminę Świętajno, Gminę Pasym, Gminę Szczytno, Gminę Rybno, Gminę Płośnica, Gminą Lidzbark, Gminę Działdowo, Gminę Miejską Działdowo, Gminę Iłowo – Osada, Gminę Nidzica, Gminę Janowo, Gminę Janowiec Kościelny, Gminę Kozłowo, Gminę Orzysz, Gminę Pisz, Powiat Szczycieński, Powiat Piski, Powiat Nidzicki, Powiat Działdowski stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury oraz przystąpienie Gminy Ruciane – Nida do tego stowarzyszenia. 
§ 2. Na przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida w  zebraniu założycielskim oraz Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury  wyznacza się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.    .
§ 3. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy Ruciane-Nida do stowarzyszenia, o którym mowa  w § 1 finansowane będą z budżetu gminy. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2021 12:13
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 458 razy