BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/100/2007

z dnia: 12 września 2007 r.
w sprawie: utworzenia w gminie Ruciane-Nida obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 oraz w związku z art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46 poz. 499 zm.: Dz. U. z 2001r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 127, poz. 1089, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r Nr 57, Nr 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219, z 2005r. Nr 140, poz. 1173, z 2006r. Nr 216, poz. 1592, z 2007r Nr 112, poz. 766) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. tworzy się w gminie Ruciane-Nida obwód głosowania:

Nr obwodu Granice obwodu
8. Dom Pomocy Społecznej
Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w
Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rozplakatowaniu*)Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 17:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1229 razy