BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/306/2021

z dnia: 22 lutego 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 37, o pow. użytkowej 22,56 m² usytuowanego w budynku nr 40 przy ul. Zielonej, ob. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 1,91 m² dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00045000/1 oraz udziałem wielkości 2447/490153 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 686 o powierzchni 0,5756 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00028980/9 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 mar 2021 15:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 432 razy