BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/293/2021

z dnia: 27 stycznia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach przysługującego odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 131  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennych składających się z działek o numerach: 172/73
o powierzchni 1,4210 ha, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida stanowiącej, własność Gminy Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1P/00019570/6 oraz 392/10
o powierzchni 0,4144 ha, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida stanowiącej, własność Gminy Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1P/00012965/3 - w ramach części przysługującego odszkodowania za działki oznaczone numerami 2218/3, 2210/3, 2166/20, 2192/1, 2171/8, 2184/1, 2178/1, 2201/3, 2211/3 o łącznej powierzchni 1,8605 ha, położone w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida, które zostały przejęte z mocy prawa na własność Gminy Ruciane-Nida na podstawie decyzji Starosty Piskiego znak: WZB.6740.I.2.2020 z dnia 21.08.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 172008N Wygryny-Iznota od km 0 + 675,79 do km 6 + 137,36 klasy L”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lut 2021 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 334 razy