BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/292/2021

z dnia: 27 stycznia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nid

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:  Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy  na czas oznaczony do 15 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida oznaczonej nr 275/10 o pow. 92 m², położonej w Rucianem-Nidzie. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lut 2021 08:47
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 322 razy