BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/169/2019

z dnia: 30 grudnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1,     

oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 11, o pow. użytkowej 60,75 m² usytuowanego w budynku nr 7 przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie wraz pomieszczeniem przynależnym oraz  z udziałem wielkości 6075/327150 części w gruncie, ozn. nr geod. 229/59, o pow. 811 m² i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 13:26
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 534 razy