BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/103/2019

z dnia: 14 czerwca 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Ruciane-Nida z Nadleśnictwem Maskulińskie na wspólną realizację zadania inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a Nadleśnictwem Maskulińskie dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka w Rucianem-Nidzie”.

§2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Gminą, a Nadleśnictwem, w tym: zakres, koszt zadania, dokładny termin jego realizacji, określone zostaną w porozumieniu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 12:04
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 553 razy