BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/102/2019

z dnia: 14 czerwca 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy Gminy Ruciane-Nida z Województwem Warmińsko-Mazurskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wspólną realizację zadania inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2019 r., poz. 506 ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a Województwem Warmińsko-Mazurskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie chodnika w msc. Śwignajno Małe”.

§2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Gminą a Zarządem, w tym: zakres, koszt zadania, dokładny termin jego realizacji określone zostaną w umowie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 12:01
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 503 razy