BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/71/2019

z dnia: 27 marca 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust.1, art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1381 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida lokalu mieszkalnego 4, o pow. użytkowej 50,79 m2 usytuowanego w budynku nr 18 w miejscowości Popielno, ob. Wierzba, gm. Ruciane-Nida wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicą o pow. 3,82 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 15,22 m2 dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043827/0 oraz udziałem wielkości 6983/296710 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 55 o powierzchni 1,2166 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043539/4 .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczaca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 13:34
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 793 razy