BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/84/2019

z dnia: 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida lokalu mieszkalnego 35, o pow. użytkowej 20,57 m2 usytuowanego w budynku nr 40 przy ul. Zielonej, ob. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. komórka o pow. 1,79 m2 oraz udziałem wielkości 2236/490153 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 686 o powierzchni 0,5756 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00028980/9 .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczaca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 12:41
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 885 razy