BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/90/2007

z dnia: 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie:

Na podstawie art. 19, ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się negatywnie projekt Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

§ 2

Nie uzgadnia się projektu Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego w zakresie infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 15:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1231 razy