BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/84/2007

z dnia: 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) R a d a M i e j s k a Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 30.078,06 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 37.078,06 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł

1.Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

zwiekszenie

zmniejszenie

plan po zmianach

801-80195 § 2030

-

2 244,00

 

2 244,00

010-01095 § 2010

-

27 834,06

 

27 834,06

RAZEM :

-

30 078,06

-

30 078,06


2. Zmiany w budżecie po stornie wydatków:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

801-80195 § 4300

-

2 244,00

 

2 244,00

010-01095 § 4170

-

545,76

 

545,76

852-85295 § 3110

199 402,00

 

7 000,00

192 402,00

852-95295 § 4210

-

7 000,00

 

7 000,00

010-01095 § 4430

-

27 288,30

 

27 288,30

RAZEM :

199 402,00

37 078,06

7 000,00

229 480,06

§ 2

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 20.912.692,06 zł
2. Plan wydatków ogółem 19.596.802,06 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 raz podlega rozplakatowaniu*.
* - rozplakatowano dnia 04.07.2007r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 15:07
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1642 razy