BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/6/2018

z dnia: 29 listopada 2018 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wybiera się i deleguje do reprezentowania Gminy Ruciane-Nida w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020  Panią Katarzynę Kobylarz .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 kwi 2019 10:19
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 727 razy